Tuyển dụng

 
 • Nơi làm việc: Tầng 2, Tòa nhà CT2, Tràng An Complex, Số: 1 Phùng Chí Kiên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận.
 • Số lượng:10
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2022
 
 

Xem chi tiết

 
 • Nơi làm việc: Tầng 2, Tòa nhà CT2, Tràng An Complex, Số: 1 Phùng Chí Kiên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 • Mức lương: $800 - $2000
 • Số lượng: 5
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2022
 

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: 140B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
 • Mức lương: Up to $2000 + bonus
 • Số lượng: 2
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2022

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng 2, Tòa nhà CT2, Tràng An Complex, Số: 1 Phùng Chí Kiên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 • Mức lương: Thoả thuận
 • Số lượng: 10
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2022
 

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: Thoả thuận
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển
 

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: Lương cứng + lương mềm + thưởng khác (Trao đổi thỏa thuận theo năng lực)
 • Số lượng: Không giới hạn
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
 • Số lượng: Không giới hạn
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2022
 

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: Up to $2000 -  trao đổi thỏa thuận theo năng lực
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: Up to $1500 -  trao đổi thỏa thuận theo năng lực
 • Số lượng: 2
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2022

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: Up to $1000 -  trao đổi thỏa thuận theo năng lực
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: up to 9M
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng 2, Tòa nhà CT2, Tràng An Complex, Số: 1 Phùng Chí Kiên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 • Mức lương: Trao đổi thỏa thuận theo năng lực
 • Số lượng: không giới hạn
 • Hạn nộp hồ sơ 30/09/2022

Xem chi tiết

Liên hệ

Name
Email
Phone
Message