Tuyển dụng

 • Nơi làm việc: Số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Mức lương: Thoả thuận
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển
 

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Mức lương: Up to $1500 -  trao đổi thỏa thuận theo năng lực
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Mức lương: Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
 • Số lượng: Không giới hạn
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021
 

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Mức lương: Up to $2000 (hoặc trao đổi thỏa thuận theo năng lực)
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Mức lương: up to 9M
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Mức lương: Lương cứng + lương mềm + thưởng khác (Trao đổi thỏa thuận theo năng lực)
 • Số lượng: Không giới hạn
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Mức lương: Up to $2000 -  trao đổi thỏa thuận theo năng lực
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Mức lương: Up to $1000 -  trao đổi thỏa thuận theo năng lực
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Mức lương: Trao đổi thỏa thuận theo năng lực
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Mức lương: Up to $1500 -  trao đổi thỏa thuận theo năng lực
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển

Xem chi tiết

Liên hệ

Name
Email
Phone
Message