Phương thức thực hiện

Bước 1
Cung cấp thông tin về nguy cơ lạm dụng thương hiệu của khách hàng
Bước 2
Hỗ trợ xử lý, đánh sập (take down) website giả mạo/lạm dụng thương hiệu theo yêu cầu của khách hàng.

Kết quả

Các website giả mạo bị đánh sập thương hiệu, lừa đảo, mạo danh bị đánh sập.
Báo cáo chi tiết về nội dung xử lý trong quá trình sử dụng dịch vụ bảo vệ thương hiệu