Tư vấn truyền thông và marketing

Tư vấn truyền thông và marketing

Hemera Media cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu để qua đó, doanh nghiệp có cái nhìn toàn cảnh về các hoạt động online của mình. Dịch vụ của chúng tôi phát huy tính hiệu quả với nhiều ngành nghề và doanh nghiệp khác nhau, sử dụng nhiều giải pháp hiện đại, như Google Analytics, Adobe Analytics, Webtrends ...
Từ việc phân tích dữ liệu, doanh nghiệp có cái nhìn sâu hơn về hoạt động của mình và đưa ra các quyết sách đúng đắn nhất cho việc marketing và bán hàng.

 

Khảo sát, đánh giá hoạt động truyền thông hiện tại. Đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác truyền thông của đối tác.

 

Tư vấn, góp ý cho kế hoạch, xây dựng chiến lược truyền thông hàng quý, hàng năm.

 

Khảo sát nguồn nhân lực và định hướng nội dung đào tạo, nâng cao năng lực cho nhân sự trong nội bộ doanh nghiệp, tổ chức.

 

Giám sát định kỳ hoạt động của phòng truyền thông, đề xuất những định hướng hoặc giải pháp điều chỉnh cần thiết để hoạt động truyền thông của tổ chức, doanh nghiệp có hiệu quả tốt hơn.

Các gói dịch vụ

Liên hệ

Name
Email
Phone
Message