Chiến lược Digital Marketing

Hãy cho chúng tôi biết mục tiêu của bạn, Hemera Media sẽ lên kế hoạch chi tiết từng bước cho cả chiến dịch, với hiệu quả tối ưu và ngân sách thấp nhất.
Những tư vấn của chúng tôi thường xoay quanh một số vấn đề cơ bản dưới đây. Tất nhiên, mỗi doanh nghiệp và chiến dịch là khác nhau, có những trọng điểm khác nhau cần tập trung giải quyết.
  • Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, cách tiếp cận, và thông điệp marketing

  • Nội dung website và tính khả dụng của nó trong việc marketing, cũng như các thủ thuật call-to-action và SEO (tối ưu kết quả tìm kiếm).

  • Kết quả phân tích Google Analytics và theo dõi tỉ lệ conversion (tỉ lệ người dùng có hành động cụ thể khi đã quan tâm đến sản phẩm / dịch vụ)

  • Quảng cáo Google Adwords và nội dung hiển thị GDN

  • Bài PR do phóng viên chuyên nghiệp viết và quảng cáo trên báo điện tử

Các gói dịch vụ

Liên hệ

Name
Email
Phone
Message