Sứ mệnh, Tầm nhìn, Mục tiêu

Sứ mệnh:

Vì một không gian số tin cậy, an toàn tại Việt Nam

Slogan: Giải pháp an ninh mạng toàn diện

Tầm nhìn:

Xây dựng GTSC trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực Công nghệ An ninh mạng tại Việt Nam, đạt tiêu chuẩn và đẳng cấp quốc tế

Mục tiêu:

Xây dựng GTSC trở thành Công ty hội tụ nhiều chuyên gia Công nghệ có trình độ cao.

Tạo dựng văn hoá doanh nghiệp Tin cậy - Gắn kết - Chuyên nghiệp.

Các dịch vụ
và giải pháp của GTSC

  • Dịch vụ Giám sát và Vận hành An ninh mạng (SOC)
  • Dịch vụ Rà soát phân tích, gỡ bỏ mã độc hại (MALWARE)
  • Dịch vụ Đánh giá xâm nhập hệ thống (COMPROMISE ASSESSMENT)
  • Dịch vụ Điều tra và ứng phó sự cố An ninh mạng (INCIDENT RESPONSE)
  • Dịch vụ Kiểm thử xâm nhập hệ thống/ ứng dụng (PENETRANTION TESTING)
  • Dịch vụ Thông tin tình báo An ninh mạng (THREAT INTELLIGENCE)
  • Dịch vụ Tấn công xâm nhập chuyên sâu hạ tầng CNTT (REDTEAMING)
  • Dịch vụ Triển khai tích hợp giải pháp An ninh thông tin (SYSTEM INTEGRATION)
  • Giải pháp, Dịch vụ An ninh mạng Công nghiệp (OT/ICS SECURITY)

Thế mạnh của GTSC

Card image cap
GTSC có kinh nghiệm triển khai, vận hành hệ thống SOC thực tế, với các bộ luật phát hiện sự cố bảo mật trên SIEM đạt 80% theo mô hình nổi tiếng ATT&CK. Các quy trình ứng phó sự cố được quản lý và chuẩn hóa ở mức cao trên nền tảng SOC Platform (các playbook).
Card image cap
GTSC có đội ngũ nhân sự mạnh, trong đó có nhiều chuyên gia giỏi, có tiếng trong nước, đã triển khai thành công nhiều dự án với nhiều khách hàng lớn.
Card image cap
GTSC có nền tảng thông tin cảnh báo sớm về hiểm họa an ninh mạng phong phú từ mạng lưới đối tác chiến lược trong và ngoài nước. Ví dụ số liệu tổng hợp tình trạng tấn công mạng trên lãnh thổ Việt Nam.

Các tiêu chuẩn hướng tới

Tiêu chuẩn ISO 9001-2015: Hệ thống quản lý chất lượng.
Tiêu chuẩn ISO 27001-2013: Hệ thống quản lý an toàn thông tin.
Chứng chỉ CMMI ML3: Mô hình quản lý chất lượng phát triển phần mềm hệ thống mức độ 3.

Liên hệ

Name
Email
Phone
Message